Khách hàng cắt nhung tại trang trại 8/2/2017

Ngày 08/01/2017 vừa qua, anh Hoàng có về trang trại chăn nuôi hươu nai Ba Thích của chúng tôi để tham quan và cắt nhung trực tiếp. Tại đây anh được trải nghiệm về cách chăn nuôi cũng như thời gian thu hoạch lộc nhung từ chủ Trang Trại. Đồng thời lắng nghe những câu chuyện về sức khỏe, công dụng cũng như cách sử dụng lộc nhung cho từng đối tượng.

Buổi tham quan cắt nhung kết thúc trong niềm vui cũng như sự hài lòng của khách hàng

 

17/02/2017

Khách hàng chính

     
Lộc Nhung Đồng Nai