Nhung nai tươi

Nhung nai là gì

Nhung nai là gì và nó có giống với nhung hươu không. Nhung nai là sừng của nai đực. So với nhung hươu sao thì nhung nai lớn hơn nhưng dưỡng chất lại ít hơn nhung hươu.

Ngoài ra về hình thức bên ngoài thì lộc nai lớn hơn nhung hươu.
Nhung nai thường màu đen hơi hồng, có 1 lớp lông tơ mỏng và ra muộn hơn nhung hươu 1-2 tháng. 

Các sản phẩm nhung nai tươi

    1     

Khách hàng chính

     
Lộc Nhung Đồng Nai