LỘC NHUNG ĐỒNG NAI THAM GIA TRIỄN LÃM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT-NHẬT TẠI CẦN THƠ

08/11/2018

💕💕💕LỘC NHUNG ĐỒNG NAI THAM GIA TRIỄN LÃM KỶ NIỆM 45 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO

VIỆT - NHẬT TẠI CẦN THƠ❗️ 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

Khách hàng chính

     
0903-521-307