X
Powered by Xvnet

Gửi tin nhắn

Lộc nhung, nhung nai, nhung hươu hỗ trợ sức khỏe

Tuổi nào dùng được nhung hươu?

18/02/2016

<p>&nbsp;<a href="http://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/" style="font-family: Arial; text-decoration: none; color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; height: 22px; line-height: 22px; padding: 0px 10px; text-transform: uppercase; font-size: 8pt; background: url(&quot;../image/parrent-cate-bg-left.gif&quot;) repeat-x;">X&Atilde; HỘI<br /> </a></p> <div class="article row15" style="margin-bottom: 15px; font-family: Arial;"> <div id="content" class="content row"> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;">Nhiều người n&oacute;i, <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> chỉ n&ecirc;n sử dụng cho người gi&agrave;, c&ograve;n người trẻ tuổi nếu sử dụng c&oacute; thể bị nứt da do qu&aacute; b&eacute;o. Điều n&agrave;y c&oacute; đ&uacute;ng kh&ocirc;ng v&agrave; n&ecirc;n sử dụng <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> như thế n&agrave;o l&agrave; hợp l&yacute;?</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px; text-align: center;"><a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><img src="http://koligin.com/useruploads/userfiles/506551/images/Koligin-D-chua-tinh-chat-tu-Nhung-huou.jpg" alt="nhung hươu" /></a></p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;">Theo y học cổ truyền, <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> l&agrave; một trong 4 dược liệu qu&yacute; (nh&acirc;n s&acirc;m, lộc nhung, nhục quế, bạch phụ tử) c&oacute; t&aacute;c dụng bồi bổ sức khỏe, ph&ograve;ng v&agrave; chữa bệnh h&agrave;ng đầu cho con người. Nhung hươu c&oacute; vị ngọt, t&iacute;nh ấm, v&agrave;o 4 kinh: can, thận, t&acirc;m, t&acirc;m b&agrave;o, c&oacute; t&aacute;c dụng &ocirc;n thận, tr&aacute;ng dương, bổ tinh kh&iacute;, bổ m&aacute;u, l&agrave;m mạnh g&acirc;n xương, l&agrave;m giảm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o h&oacute;a, k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ.</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;">Theo y học cổ truyền <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> d&ugrave;ng tốt cho bệnh nh&acirc;n thể hư h&agrave;n: sợ lạnh, tiểu đ&ecirc;m nhiều, nước tiểu trong d&agrave;i, đau lưng mỏi gối, ra mồ h&ocirc;i nhiều, hoa mắt ch&oacute;ng mặt, đau đầu mất ngủ, đại tiện lỏng&hellip; C&aacute;c trường hợp thể hư nhiệt: sợ n&oacute;ng, sốt về chiều, ra mồ h&ocirc;i trộm, tiểu &iacute;t v&agrave;ng đỏ, t&aacute;o b&oacute;n kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng. C&ograve;n theo T&acirc;y y, <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> c&oacute; t&aacute;c dụng bổ to&agrave;n th&acirc;n, sảng kho&aacute;i tinh thần, l&agrave;m vết thương mau l&agrave;nh, ăn ngủ tốt, tạo huyết, bổ tim, ảnh hưởng tốt đến chuyển h&oacute;a c&aacute;c chất protid, glucid&hellip; d&ugrave;ng chữa c&aacute;c chứng bệnh do thận dương kh&ocirc;ng đủ, nam giới liệt dương, đ&aacute;i s&oacute;n, v&aacute;ng đầu, đau lưng, mỏi gối, trẻ em chậm lớn, phụ nữ kinh nguyệt qu&aacute; nhiều, chảy m&aacute;u tử cung, bạch đới... Như vậy, <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> c&oacute; thể sử dụng được cho mọi lứa tuổi chứ kh&ocirc;ng nhất thiết phải l&agrave; người gi&agrave;. Tuy nhi&ecirc;n, do được liệt v&agrave;o loại thuốc bổ n&ecirc;n việc sử dụng cần được hướng dẫn bởi thầy thuốc, kh&ocirc;ng thể d&ugrave;ng t&ugrave;y tiện. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu y học cho thấy thận trọng khi d&ugrave;ng nhung hươu ở lứa tuổi thiếu ni&ecirc;n trở xuống bởi n&oacute; c&oacute; thể k&iacute;ch th&iacute;ch t&iacute;nh dục v&agrave; l&agrave;m trẻ ph&aacute;t dục sớm.</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;"><a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Nhung hươu</span></a> c&oacute; t&aacute;c dụng tốt với bệnh nh&acirc;n suy nhược thần kinh, trầm cảm, suy cơ tim, gầy yếu, huyết &aacute;p thấp v&agrave; nhung hươu cũng c&oacute; kết quả tốt với phụ nữ rối loạn tim mạch thời kỳ tiền m&atilde;n kinh, tăng tạo xương v&agrave; giảm t&igrave;nh trạng, tốc độ lo&atilde;ng xương.</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;">Theo nghi&ecirc;n cứu của phương T&acirc;y, <a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">nhung hươu</span></a> l&agrave; chất bổ dưỡng ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n c&oacute; t&iacute;nh k&iacute;ch hoạt sự ph&aacute;t triển của bắp thịt, ngừa teo cơ v&agrave; l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh l&atilde;o ho&aacute;. Nhung hươu c&oacute; c&aacute;c t&aacute;c dụng tăng cường chức năng t&igrave;nh dục cho cả hai giới, cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch, cải thiện hiệu suất v&agrave; tăng cường sức mạnh trong c&aacute;c hoạt động thể thao, cải thiện sự phục hồi cơ bắp, tăng cường sinh lực v&agrave; chống l&atilde;o h&oacute;a cho người cao tuổi, cung cấp chất tự nhi&ecirc;n bổ sung cho việc điều trị vi&ecirc;m khớp, tăng cường t&aacute;i tạo m&aacute;u v&agrave; chữa l&agrave;nh vết thương, hỗ trợ tăng trưởng tế b&agrave;o, tăng tr&iacute; nhớ, điều h&ograve;a huyết &aacute;p v&agrave; chức năng tim mạch.</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;"><a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Nhung hươu</span></a> c&oacute; thể d&ugrave;ng ở dạng tươi (th&aacute;i l&aacute;t mỏng rồi xay nhỏ) để nấu ch&aacute;o, hấp cơm, ng&acirc;m mật ong d&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y theo liều lượng từ 0,5 đến 3g. Hoặc d&ugrave;ng nhung hươu tươi th&aacute;i, chẻ mỏng ng&acirc;m rượu nếp sau 1 th&aacute;ng c&oacute; thể uống được mỗi ng&agrave;y 1 &ndash; 2 lần, mỗi lần khoảng 20ml. Nếu để nguy&ecirc;n cặp nhung hươu, kh&ocirc;ng chẻ mỏng phải ng&acirc;m rượu trong 6 th&aacute;ng mới d&ugrave;ng được. Nhung hươu cũng c&oacute; thể sử dụng c&ugrave;ng c&aacute;c loại thuốc kh&aacute;c để ng&acirc;m rượu chữa c&aacute;c bệnh cho người gi&agrave; hoặc c&aacute;c bệnh l&yacute; kh&aacute;c như liệt dương, sợ lạnh, đau lưng, mỏi gối&hellip; ở người trẻ tuổi.</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;">Ở dạng kh&ocirc;,<a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"> nhung hươu</span></a> c&oacute; thể d&ugrave;ng để nấu ch&aacute;o (cắt l&aacute;t, sao kh&ocirc; gi&ograve;n, xay nhỏ) hoặc chẻ ra ng&acirc;m rượu. Khi d&ugrave;ng lộc nhung nếu cơ địa kh&ocirc;ng hợp c&oacute; thể xuất hiện nổi mụn ngứa ngo&agrave;i da, l&uacute;c n&agrave;y n&ecirc;n ngưng kh&ocirc;ng sử dụng nữa. Lưu &yacute; chỉ d&ugrave;ng nhung khi thật cần thiết, đ&uacute;ng chỉ định v&agrave; ngưng sau 2-3 tuần.</p> <p style="padding: 0px; margin: 10px 0px; list-style-type: none; border: 0px;"><a href="http://locnhungdongnai.com.vn/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Nhung hươu</span></a> tươi n&ecirc;n bảo quản trong ngăn đ&aacute; lạnh, ri&ecirc;ng nhung hươu kh&ocirc; n&ecirc;n bảo quản nơi kh&ocirc; r&aacute;o, tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh ẩm mốc l&agrave;m hư hoặc biến đổi chất. Nhung hươu được khuyến c&aacute;o cẩn trọng khi d&ugrave;ng cho người bệnh cao huyết &aacute;p, trẻ nhỏ. V&igrave; vậy, khi cần sử dụng cho những đối tượng n&agrave;y n&ecirc;n tham vấn thầy thuốc.</p> </div> </div>

Khách hàng chính

     
0903-521-307