Mời khách hàng tham gia cắt nhung trực tiếp tại Trang trại - Chủ nhật ngày 20/03/2016

15/03/2016

 Hươu Bambi MS 10 - trong lượng nhung dự kiến 500 gr.

Hươu BamBi MS15. Dự kiến trọng lượng 450gr nhung. Mời quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhanh tay

Khách hàng chính

     
0903-521-307